CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG UNIBRAND

Tư vấn đăng ký Giải pháp hữu ích

1432 lượt xem

Giải pháp hữu ích và sáng chế là hai đối tượng sở hữu công nghiệp gần như tương tự nhau, chỉ có điểm khác duy nhất là đối tượng được cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ được đánh giá là có tính sáng tạo so với đối tượng được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Vì vậy, hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích là tương tự như hồ sơ đăng ký sáng chế. Nếu đối tượng chỉ có tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp thì sẽ được cấp bằng giải pháp hữu ích; Nếu ngoài tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp, đối tượng có thêm tính sáng tạo thì sẽ được cấp bằng sáng chế.