CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG UNIBRAND

Tư vấn đăng ký KDCN

1288 lượt xem

Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, Công ty Unibrand cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ sau:

• Tư vấn đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. (Tra cứu tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hoá, tra cứu tính mới, phân biệt của kiểu dáng công nghiệp, tra cứu tính mới, sáng tạo và áp dụng công nghiệp của sáng chế).

• Soạn thảo hồ sơ xin đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. 

• Theo dõi và phản hồi kết quả thẩm định của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Thực hiện các thủ tục khiếu nại những từ chối.

• Theo dõi thời hạn bảo hộ và thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn bảo hộ.

• Nộp phí duy trì bảo hộ hàng năm với sáng chế.