CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG UNIBRAND

Tư vấn đăng ký Sáng chế

1293 lượt xem

Tạo ra sáng chế không phải một việc dễ dàng. Tác giả của sáng chế phải là một người có chuyên môn, có trình độ, hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực của sáng chế; đồng thời, phải đầu tư thời gian, chất xám cũng như tiền bạc để có thể tạo ra một giải pháp kỹ thuật phục vụ đời sống xã hội. Do đó, để đảm bảo mình được độc quyền sở hữu sáng chế, chủ sở hữu nên tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế.