CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG UNIBRAND

Tư vấn đăng ký BQTG

1304 lượt xem

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, vấn đề bản quyền tác giả càng trở nên quan trọng đối với Doanh nghiệp, Công ty Unibrand hỗ trợ khách hàng các lĩnh vực liên quan đến bản quyền tác giả như:

• Tư vấn về quyền tác giả, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan;

• Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền;

• Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

• Tư vấn luật về bản quyền liên quan đến truyền thông (Internet, Truyền hình kỹ thuật số, điện thoại di động….);

• Giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Việt Nam.