CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG UNIBRAND

Giới thiệu

1521 lượt xem

Công ty Unibrand, sau gần 8 năm hoạt động tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã khẳng định được uy tín, tín nhiệm, niềm tin của khách hàng trong cả nước nói chung và trong khu vực Đồng Bằng sông cửu long nói riêng.

Công ty Unibrand luôn mong muốn được cung cấp những dịch vụ về lĩnh vực sở hữu trí tuệ với dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu, góp phần đảm bảo quyền lợi, phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Chúng tôi làm việc trên nguyên tắc đề cao lợi ích tối thượng của khách hàng, cẩn trọng và khắt khe trong từng công việc, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng.

Giá trị cốt lõi của Unibrand đó là sự thành công và hài lòng của Khách hàng đối với chúng tôi. Thành công của khách hàng chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi ngày đêm vun đắp và duy trì, giúp chúng tôi tạo dựng thương hiệu – uy tín trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.